Jon Gomm dołączył do rodziny Ibanez.

Jesteśmy zaszczyceni mogąc ogło-sić wpisanie Jona Gomma na listę artystów Ibanez.

Piosenki Jona łączą jego udu-chowiony, melodyjny głos z no-watorską zdolnością do tworzenia perfekcyjnego akompaniamentu na gitarze akustycznej, tak w sfer-ze rytmicznej, jak i harmonicznej. To połączenie emocji i muzy-kalności sprawiło, że Jon stał się jednym z najwybitniejszych artys-tów swoich czasów. Obecnie Jon koncertuje na całym świecie. W styczniu 2012 roku jego piosenka Passionflower pod-biła internet, a wideo do piosen-ki osiągnęło przeszło 6 milionów odsłon. Taki sukces zaowocował występa-mi w telewizjach: Wielkiej Bryta-nii, Portugalii, Holandii, Brazylii i Turcji. Jego filmy osiągają dziesiątki ty-sięcy odsłon w ciągu kilku minut od ich premiery na Youtube. Dowiedz się więcej o Jonie na jego profilu na Ibanez.com!